Calvin Russell
Blog Universitas Komputer Indonesia

Perempuan Wajib Menuntut Ilmu Setinggi Langit!

Perempuan Wajib Menuntut Ilmu Setinggi Langit!
Rupa indah pada wanita yaitu anugerah tapi wanita tak dapat cuma bangga dengan ternyata, sampai meninggalkan kecakapan otaknya. Perempuan hendaknya menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan memantaskan diri untuk menjadi lebih bagus. Menjadi mandiri dan bangga dengan diri sendiri, sebab cita-cita bisa digapai, mempunyai penghasilan sendiri, tak tergantung pada lelaki.
 
 
1. Perempuan wajib sekolah
Apakah benar pengajaran tak penting bagi perempuan? “perempuan tidak perlu sekolah” yaitu pandangan yang terlalu memperhatikan perempuan dalam kacamata “ibu rumah tangga”, menekan perempuan untuk tak bebas mengenyam kursi pengajaran. Dikala ini dunia kian maju, pria tak dapat lagi mendominasi dalam semua aspek kehidupan, sehingga wanita dikala ini cocok untuk berpendidikan. Apabila wanita tak dapat bebas menyajikan isi pemikirannya, karenanya perempuan pada dasarnya tak bebas atas dirinya sendiri.
 
2. Perempuan wajib mandiri
Perempuan yang mandiri memberi profit untuk diri sendiri dan membawa profit untuk lelaki yang memandu. Lelaki tak di ciptakan untuk memenuhi segala keperluan dan harapan perempuan. Perempuan malah tak dihasilkan untuk menggantungkan segala kehidupan terhadap laki-laki. laki-laki dan perempuan mempunyai asa dan capaian hidup masing-masing yang wajib diusahakan, sehingga keduanya wajib saling menolong dan melengkapi bukannya saling menyusahkan.
 

Artikel lain : saint monica kelapa gading

 
Bukan berarti perempuan tak memerlukan bantuan dan pertolongan laki-laki sama sekali, tapi saling menolong yakni keharusan tiap-tiap manusia tanpa mengetahui gender. Laki-laki menolong perempuan maupun sebaliknya, yakni sikap pengakuan kepada kecakapan dalam diri satu pribadi, yang tak dimiliki pribadi lainnya.
 
3. Berkarier juga dapat dikerjakan perempuan
Berkarier membikin wanita dapat menonjolkan bahwa ia memiliki kecakapan dan keunikan. Kesanggupan yang dimiliki dioptimalkan untuk membawa manfaat bagi perempuan itu sendiri. Bagi perempuan yang sudah menikah berkarier dan berprofesi dapat konsisten dikerjakan kalau tugas pokok sebagai istri tak dilupakan. Bagi perempuan yang belum menikah, berkarierlah dan nikmati segala hasil kerja kerasmu, bahagiakanlah kedua ayah dan bunda.
 
Tiap-tiap perempuan juga wajib memantasan diri bagi lelakinya. Bagus dalam taraf pengajaran dan metode berfikir. Lelaki yang bermutu dalam pengajaran dan profesi, mungkin susah memperistri seorang perempuan yang cuma mengedepankan kecantikan dari pada otak untuk dihasilkan ibu buah hati-si kecilnya.
 
4. Bebaslah atas dirimu sendiri
Pernahkah mendengar kalimat hal yang demikian? kalimat yang menakut-nakuti tanpa berisi makna pelajaran. Perempuan dan laki-laki wajib mencari ilmu setinggi-tingginya, cocok kecakapan dan berdasarkan harapan tiap-tiap pribadi. Seluruh orang mempunyai hak mengusahakan kehidupan yang lebih bagus melewati pengajaran, seperti itu juga bagi para perempuan.
 
Tak usah takut kalau kau berpendidikan terlalu tinggi, lelaki akan taut mendekatimu. Lelaki yang takut mendekati seorang perempuan yang bagus dalam pengajaran, hanyalah lelaki yang tak percaya pada dirinya dan keunggulan pribadinya. Seluruh orang akan dipertemukan dengan orang yang cocok, segala kembali ke tiap-tiap pribadi lebih memilih yang berimbang ataukah terpesona cuma dengan tampang.
 
5. Perempuan tidak dapat hidup cuma dengan modal indah
Kecantikan yakni pemberian Yang yang wajib disyukuri, tapi tak dapat menjadi satu-satunya modal hidup di dunia ini, kalau ingin hidup dengan bagus. Tiap-tiap orang pertama kali dipandang, elemen jasmani tentunya betul-betul mendominasi dan menarik perhatian, tapi itu cuma permulaan dari semuanya. Hidup lebih kompleks dari cuma sekadar indah, ada pengajaran yang dipertanyakan, keluarga yang dipertanyakan, profesi yang dipertanyakan, dan sebagainya.
 
Perempuan hendaknya mencari ilmu dan berpendidikan, sebab dunia kadang kala tak berpihak pada perempuan. Perempuan bisa bebas dari metode yang mendiskriminasi, kalau perempuan hal yang demikian tak mendiskriminasi dirinya sendiri.
Format Lainnya : PDF | Google Docs | English Version
Diposting pada : Kamis, 23 Mei 19 - 17:15 WIB
Dalam Kategori : PENDIDIKAN
Dibaca sebanyak : 543 Kali
Rating : 1 Bagus, 0 Jelek
Tidak ada komentar pada blog ini...
Anda harus Login terlebih dahulu untuk mengirim komentar
Facebook Feedback